DARKOL.CO شرکت ها افراد محصولات وبلاگ اضافه نمودن شرکت English

دافغانستان بانک / بانک بین المللی افغانستان

د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

تسیس یافت : 2004

افراد مرتبط : Anthony Barned (CEO) انتونی بارند

تعداد کارمند : ۶۱۶

آدرس: فرودگاه جاده، بی بی ماهرو P.O.Box شماره 2074، کابل افغانستان

سرمایه : ۱۰ میلیون USD


رای ها و نظرات : 1
مشتریان مبارک: 20,0 %


تماس با شرکت


Website : https://www.aib.af

Telephone : +93 (0) 20 255 0 255

Whatsapp :

Telegram :

Email : info@darkol.co

آدرس


کشور : افغانستان

شهر: کابل

آدرس : فرودگاه جاده، بی بی ماهرو P.O.Box شماره 2074، کابل افغانستان

دافغانستان بانک / بانک بین المللی افغانستان

د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

بانک بین المللی افغانستان

با به قدرت رسیدن ظاهرشاه در سال ۱۳۱۲ بانک ملی افغانستان با سرمایه ۳۵ میلیون افغانی معادل ۳٫۵ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۳۱۳ در کابلافتتاح شد. با پیشنهاد عبدالمجید زابلی این بانک در سال ۱۳۱۸ بازگشایی شده و تمام سرمایه‌های مالی دولت شاهنشاهی افغانستان به اینبانک انتقال داده شد.

دیدگاه دافغانستان بانک منحیث یک نهاد پولی مستلزم استفاده از بهترین شیوه ها و دستورالعمل های بین المللی در ساحه تحکیم ثبات قیم و ایجاد نظام سالم مالی که زمینه ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر اقتصادی را فراهم می نماید،میباشد.

بانک بین‌المللی افغانستان ۹ سال پیش با ۱۰ میلیون دلار سرمایه توسط آقای صدیق مجوز فعالیت‌های بانکی را در افغانستان گرفت.

بانک بین المللی افغانستان در سی و چهار ولایت افغانستان شعبه دارد و ۶۱۶ کارمند استخدام کرده است.

 تعداد مشتریان این بانک به ۹۰ هزار نفر می‌رسد.

بانک بین‌المللی افغانستان مثل سایر بانک‌های افغانستان به ویژه بانک‌های خصوصی، خدمات بانکداری از طریق انترنت، استفاده از ماشین های خودپرداخت پول، خدمات صدور قرضه، ایجاد حساب‌های پس انداز و انتقال و دریافت پول در سراسر جهان را عرضه می‌کند.

درفرجام بانک بین المللی افغانستان، توانست لقب بهترین بانک افغان در سال ٢٠١٢ را کسب نماید.

در افغانستان پانزده بانک خصوصی فعالیت می‌کند. بانکداری در افغانستان از رشته های شغلی پر در آمد و پر مشتری است

 

رقابت را همه ساله به منظور بررسی فعالیت و خدمات با کیفیت بانک های جهان، به راه می اندازد تا ازاین طریق، بهترین بانک ها را برای جهانیان به معرفی بگیرد.

 

ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک

ارزش های اساسی و محوری، اساس اجراآت د افغانستان بانک را تشکیل میدهد. این ارزش ها بیانگر هویت د افغانستان بانک بوده و انعکاس دهندۀ مسیر و حرکت د افغانستان بانک است. کارکنان د افغانستان بانک در حین اجرای وظایف شان مکلف اند تا ارزش های اساسی و محوری این بانک را در نظر داشته باشند. ارزش های اساسی د افغانستان بانک قرار ذیل می باشد :

۱. تعهد به تامین منافع عامه

د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

۲. حسن التفات به مراجع ذیربط و ذینفع

د افغانستان بانک مکلف است تا بهترین خدمات را به مراجع ذیربط و ذینفع مانند مردم، شورای ملی و حکومت (که د افغانستان بانک بحیث نماینده پولی آن عمل مینماید) عرضه  نماید.

 

۳. حسن سلوک و درستکاری

د افغانستان بانک وکارمندان آن به رعایت شئون مسلکی و درستکاری در فعالیت های خویش متعهد هستند.

۴. شفافیت

د افغانستان بانک به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی، نظارت عامه را بر تمام اقدامات خویش پذیرفته و از آن استقبال مینماید.

۵. رهبری نمونوی

د افغانستان بانک متهعد است تا در سطع سازمانی و انفرادی با ارائه عملکرد مطلوب جایگاه خویش را بحیث الگو و نمونه تثبیت نماید .

۶. کارگروهی

د افغانستان بانک به تشویق و ترویج فرهنگ کار گروهی و جمعی در سطوح مختلف این نهاد ملتزم می باشد .

۷. مساوات و عدالت

د افغانستان بانک به رعایت اصل برخورد منصفانه، عاری از هرگونه تبعیض، تعصب و بدور از هر گونه ملاحظات غیر مسلکی با تمام کارکنان، مشتریان و سایر مراجع ذیربط التزام دارد. این امر شامل ایجاد فضای مناسب کاری و رعایت تساوی جنسیتی (جندر) نیز می گردد .

۸. حفظ  محرمیت

حفظ سطح محرمیت در تمام سطوح (روابط و معاملات) د افغانستان بانک با تمام کارکنان، مشتریان و سایر مراجع ذیربط به عنوان اصل خدشه نا پذیر و غیر قابل اغماض محسوب می شود .


Votes and comments : 1
Happy costumers : 20,0 %

Costumer rating , Add a Review about AIB Bank / Afghanistan International Bank

 AIB Bank / Afghanistan International Bank

امور مالی

خدمات مالی یک اصطلاح است که برای اشاره به خدمات ارائه شده توسط بازار مالی مورد استفاده قرار می گیرد. خدمات مالی نیز اصطلاح مورد استفاده برای توصیف سازمان هایی است که با مدیریت پول معامله می کنند. نمونه هایی از بانک ها، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، شرکت های کارت اعتبار

لیست تمام کامپنی ها

امور مالی

د افغانستان بانک

ماموریت د افغانستان بانک عبارت از تحقق ثبات قیم و ایجاد نظام مستحکم مالی می باشد.

میوند بانک

بانک میوند نهادی اقتصادی است

شرکت  ICI

ICI یک شرکت سرمایه گذاری متنوع است که فعالیت های اصلی در بخش های مختلف مانند معدن، بانکداری و خدمات مالی

کابل بانک

کابل بانک تاکنون با ۱۴۳ شعبه خود ۱۹ ولایت افغانستان را تحت پوشش خدماتی خود قرار داده است

عزیزی بانک

دارای بهترین کیفیت بانکی در سطح افغانستان

Karim Khoja

مدیر اجرایی شرکت مخابراتی روشن

Mirwais Azizi Hotak

رئیس عزیزی بانک

Dawood Jabarkhyl

رئیس تنویر

Mr. N S Narayan Rao

مدیر اجرایی افغان یونایتد بانک

Nipun Bhatia

مدیر ارشد مالی افغانستان یونایتد بانک

Anthony Barned

مدیر ارشد اجرایی بانک بین المللی افغانستانده محصول که بیشتر بازدید شده

AIB Bank / Afghanistan International Bank is your organisation? Contact us.