DARKOL.CO شرکت ها افراد محصولات وبلاگ اضافه نمودن شرکت English

پوهنتون غالب

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید.

تسیس یافت : ۱۳۸۹

افراد مرتبط : داکتر فریدالحق سهیل

تعداد کارمند : 1

آدرس: هرات افغانستان.

سرمایه : - USD


رای ها و نظرات : 2
مشتریان مبارک: 90,0 %


تماس با شرکت


آدرس


کشور : افغانستان

شهر: کابل

آدرس : هرات افغانستان.

پوهنتون غالب

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید.

پوهنتون غالب

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت.

در پوهنتون غالب همة قوانین، مقرره ها، و لوایح وزارت تحصیلات عالی اجراء می‌شوند و آنچه می تواند به ترویج دانش انجامد، همواره در محور توجه قرار داده می شود. کمیتۀ ارتقای کیفیت، کمیته بهبود و انکشاف کریکولم، مرکز تحقیقات علمی، مرکز تکنالوژی معلوماتی، کتاب خانۀ غنی عمومی و کتاب­خانه های فاکولته ها، هشت لابراتوار مجهز، کلنیک دندان، شفاخانۀ کادری، آماده بودن کتابهای درسی و ممد درسی، بازنگری دایمی از امور تدریسی و انجام کارها بربنیاد برنامه های قبلاَ تنظیم شده، همه و همه می‌رسانند که پوهنتون غالب برای دست یافتن به یک نهاد تحصیلی برتر متعهد است و هرگز کیفیت را فدای کیمیت نمی‌کند و از هزینه کردن در جاهایی که سبب ارتقای علمی محصلان و استادان می‌شود، دریغ نمی‌ورزد.

 

مهم ترین اهداف پوهنتون، تامین شرایط تحصیلات عالی در کشور مطابق با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی، پرورش و انکشاف استعدادهای محصلان در جهت کسب دانش و مهارت کافی به منظور رفع نیازمندی های جامعه، انتقال دانش و تکنالوژی با بکار گیری تجربه جهانی، پژوهش ها و تولید علم است. اهداف ذکر شده عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می دهد و تحقق این اهداف پوهنتون را به جایگاه مناسب آن ارتقاء می بخشد.

تولید دستاوردهای علمی، انتقال دانش از راه آموزش و کاربردی ساختن دانش در جهت رفع نیازمندیهای جامعه و کشور از اهداف اساسی پوهنتون است. این اهداف عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می‌دهند که تحقق آنها پوهنتون را در موقعیت برتر قرارخواهد داد.

تبدیل پوهنتون غالب به یک مؤسسۀ برتری که معیار های ارزیابی خودی را تکمیل نموده و آماده کاندیدا برای ارزیابی بیرونی باشد از نیازمندی های برنامه راهبردی پوهنتون می‌باشد؛ بنابرین، پوهنتون با پیروی از اهداف استراتژی انکشاف ملی افغانستان ANDS و به تأسی از اهداف استراتژی ملی انکشاف تحصیلات عالی، استراتژی پلان پنج ساله (۱۳۹۵-۱۴۰۰) خویش را آماده نموده است.

پوهنتون غالب توانسته است با تقدیم پنج دوره فارغان از مرد و زن به جامعه، در رشته های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد، دو دوره از طب و دو دوره از طب دندان در شگوفایی علمی کشور نقش بارزی را ایفاء نماید.


Votes and comments : 2
Happy costumers : 90,0 %

Costumer rating , Add a Review about Ghalib University

Ghalib University

آموزش

نظام آموزشی افغانستان همچنان شکننده است و به شدت در معرض جنگ قرار داشت که بیش از سی سال طول کشید. با این وجود، از زمان سقوط طالبان سال 2001، تلاش هایبازسازی منجر به پیشرفت قابل توجهی شده است. به عنوان مثال، قبل از سال 2002، دانشآموزان یک میلیون و یا کمتر، که تقریبا همه آنها پسر بودن

لیست تمام کامپنی ها

آموزش

بورسیه

بورسیه های تحصیلی

‎موسسه تحصیلات عالی هیواد

موسسه تحصیلات عالی هیواد، تحصیلات عالی، عصری و معیاری. غرض رشد استعداد اکادمیک خویش با ما بپوندید.

پوهنتون علوم طبی کابل:

درزمان سلطنت نادرشاه پوهنحی طب منحیث اولین نهادتحصیلات عالی درکشورتاسیس

پوهنتون البیرونی

دانشگاه البیرونی دانشگاهی دولتی در ولایت کاپیسا، افغانستان است

پوهنتون بدخشان

دانشگاه بدخشان دانشگاهی دولتی در ولایت بدخشان (افغانستان) است.

دانشگاه فاریاب

دانشگاه فاریاب دانشگاهی دولتی در شهر میمنه، استان فاریاب، افغانستان است.

پوهنتون پکتيا

یک موسسه دولتی در شهر گردیز ولایت پکتیا، و درشرق افغانستان  است.

مورا

مورا یگانه مکانی که خواهران عزیز بدور از تمام مشکلات در یک فضایی آرام می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند.

دانشگاه پروان

  این نهاد تحصیلی در سال 1340 هـ ش به شکل دارالمعلمین مستعجل در شهر چاریکار ولایت پروان تآسیس گردید

Roya Mahboob

تاجر و کارآفرین از افغانستان.ده محصول که بیشتر بازدید شده

Ghalib University is your organisation? Contact us.