DARKOL.CO شرکت ها افراد محصولات وبلاگ اضافه نمودن شرکت English
حمل و نقل و تدارکات
  Shipping and Logistics
حمل و نقل و تدارکات

Shipping and Logistics
- شرکت های که آخیرا اضافه شده
 گروپ کمپنی های اریا ترگیت logo گروپ کمپنی های اریا ترگیت
وب سایت :
ایمیل : rezayee@ariatarget.com
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93 (0)777-657777 +93 (0)707-100150 +93 (0)707-100180 +93 (0)788-007575
شغل اضلی : يك  شركت افغانی است كه دارای سابقه طولانی بوده و موفق در تهيه و حمل ابزار و مواد در تمام 34 ولایت افغانستان است
محصولات و خدمات: ,,,

 ای اس لجستیک logo ای اس لجستیک
وب سایت :
ایمیل : Email: sales@asl-af.com
آدرس : مقابل سفارت بریتانیا، در کنار دبیرستان امید، وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان
نمبر : (+93) 790000021 | (+971) 562600021
شغل اضلی : -
محصولات و خدمات: ,,,

افراد در حمل و نقل و تدارکات
زمری کامگار

زمری کامگار

یکی از ثروتمندترین افغانی ها

محصولات

جلغوزه

افغانستان جلغوزه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 100,000,000 دلار آمریکا

انگور

افغانستان انگور را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,038,271 دلار آمریکا

جواری

افغانستان جواری را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 107,002 دلار آمریکا

انجیر

افغانستان انجیر را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,714 دلار آمریکا

کشمش آبجوش

افغانستان کشمش آبجوش را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,829,684 دلار آمریکا

زردالو خشک

افغانستان زردالو خشک را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,119,860 دلار آمریکا

شیرین بویه

افغانستان شیرین بویه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,237,612 دلار آمریکا

زیره

افغانستان زیره را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,255,963 دلار آمریکا

آلو بُخارا

افغانستان آلو بُخارا را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,281,226 دلار آمریکا

چهارمغز

افغانستان چهارمغز را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,295,384 دلار آمریکاده محصول که بیشتر بازدید شده