DARKOL.CO شرکت ها افراد محصولات وبلاگ اضافه نمودن شرکت English
بهداشت و پزشکی
  کشورهای در حال توسعه چالش های زیادی را برای رشد سیستم های عاجل طبی دارند. این پیشرفت در افغانستان نیز با عوامل متعددی که کشورهای پس از جنگ را شامل می شود، از جمله سیستم سیاسی ناپایدار، اقتصاد ضعیف، شاخص های سلامت پایدار و خشونت های مداوم، پیچیده است. پیشرفت در افغانستان با اجرای بسته اساس خدمات طبی (BPHS) توسط وزارت صحت در تلاش برای ارائه مراقبت های طبی است کهتاثیرات مؤثرتری بر مشکلات صحت عامه داشته است. ضایعات مربوط به تروما وتروما هر دو به عنوان اولویت های BPHS
بهداشت و پزشکی

کشورهای در حال توسعه چالش های زیادی را برای رشد سیستم های عاجل طبی دارند. این پیشرفت در افغانستان نیز با عوامل متعددی که کشورهای پس از جنگ را شامل می شود، از جمله سیستم سیاسی ناپایدار، اقتصاد ضعیف، شاخص های سلامت پایدار و خشونت های مداوم، پیچیده است. پیشرفت در افغانستان با اجرای بسته اساس خدمات طبی (BPHS) توسط وزارت صحت در تلاش برای ارائه مراقبت های طبی است کهتاثیرات مؤثرتری بر مشکلات صحت عامه داشته است. ضایعات مربوط به تروما وتروما هر دو به عنوان اولویت های BPHS شناخته شده اند و تلاش برای حل این مشکلات آغاز شده است. اکثر  وقایع عاجل که در افغانستان صورت می گیرد توسط بخش نظامی و سازمان های غیر دولتی وقایعه می شود. امنیت، کمبود زیرساخت، مشکلات اقتصادی، دسترسی دشوار به مراکز صحی و درمانی، شرایط تأسیسات بهداشتیفقیر و کمبود آموزش دهندگان مراقبت های صحی آموزش دیده، به ویژه زنان، همهمشکلات هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. هدف بلند مدت مراقبت های صحی باکیفیت برای تمام شهروندان افغان تنها با ترکیبی از پروژه های هدفمند گرا، کمک هایخارجی، مسئولیت های داخلی و زمان می باشد.سال های جنگ داخلی زیرساخت های مراقبت های بهداشتی را خراب کرده است و بر خلاف سایر کشورهای منطقه، میزان بیماری های قابل پیشگیری از قبیل اسهال و عفونت های تنفسی افزایش یافته است.به گفته بانک جهانی، حدود یک تا از 10 کودک قبل از رسیدن به سن پنج سالگی فوت می کنند و در هر 100000 تولد، 396 مورد مرگ وجود دارد.در حالی که مراقبت های اولیه طبی مهم است، فقدان غذا، آب تمیز و پناهگاه نیز باید برایبهبود سلامت جامعه مورد توجه قرار گیرد. بررسی خانواده های مربوط به سلامت و تغذیهکودکان زیر 5 سال نشان داد که 59 درصد کمبود نیازهای اساسی مواد اولیه را حداقل 1سال تجربه کرده اند. سوء تغذیه مکرر با 40 درصد از کودکان زیر سن قانونی افغانستان و 54 درصد رشد ناگهانی است. با توجه به سال های اخیر خشکسالی و امنیت، غذایی ناکافی،نزدیک به 5 میلیون نفر به کمک غذایی از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های امدادرسانی وابسته هستند. مانع دیگری برای سیستم مراقبت طبی افغانستان فقدان کارکنان واجد شرایط صحت ودرمان است. در طول سال های طالبان، بسیاری از کارکنان مراقبت های طبی از کشورفرار کردند. از کسانی که باقی مانند، آموزش طبی به علت نبود برنامه های آموزشی استاندارد متناقض شد. در طول دهه 1990، دانشگاه های طبی بر اساس رقابت قومی و مذهبی اداره می شد. درنتیجه، دانشجویان طبی اغلب از طریق خویش و قوم پرستی پذیرفتهشدند. یک نظرسنجی توسط سازمان صحت جهانی نشان داد 70 درصد از پرستاران، قابله ها و تکنسین های آزمایشگاهی حداقل در زمان آزمایش مورد معاینه دانش و مهارت هاقرار نگرفتند. وزارت صحت عامه نمیتواند افرادی را که برخی از سازمانهای غیردولتی آموزش دیده اند استخدام کنند، زیرا آنها از الزامات سختگیرانه دولت برخوردار نیستند. در نتیجه، یک نظرسنجی در سراسر کشور نشان داد کمبود حداقل 7000 دکتر و 20000 نرس،قابله ها و متخصصین طبی حرفه ای وجود دارد.علیرغم 11000 دانشجوی طبی که در 6 دانشکده طبی ثبت نام کرده بودند و 2500 تا 3500 دانشجو در 9 موسسه علوم طبی ثبت نام کردند، مشکلات در آموزش علوم طبی هنوز باقی مانده است. حقوق و دستمزد دکتران كم است، و به همین سبب دکتران مجبورا صبح در بیمارستان ها یا كلینیک های عمومي وظیفه انجام دهند و بعد از ظهر در معاینه هایشخصی. از آنجایی که دو زبان غالب در افغانستان وجود دارد، تدریس باید به زبان فارسی و پشتو ارائه شوند. پس از اتمام برنامه ها، تعداد کمی از کارکنان مراقبت های طبی مایل بهکار در مناطق روستایی به دلیل شرایط فقیر زندگی و کار، عدم آموزش برای فرزندانشان، مسائل امنیتی و مشکلات وسایل نقله هستند.

- شرکت های که آخیرا اضافه شده
 شفاخانه افغان  logo شفاخانه افغان
وب سایت :
ایمیل : info@afghanhospital.com
آدرس : واقع گولایی حصه اول خیرخانه
نمبر : +93 70 021 5544
شغل اضلی : شفاخانه افغان خدمات صحی باکیفیت را برای هموطنان عرضه مینماید:
محصولات و خدمات: ,,,

 تجهیزات پزشکی ابن سینا logo تجهیزات پزشکی ابن سینا
وب سایت :
ایمیل : info@ibnisinamedicine.com
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93 20 241 32 94
شغل اضلی : توزیع کننده تجهیزات پزشکی در افغانستان  است
محصولات و خدمات: ,,,

 سازمان توانبخشی خاتیز logo سازمان توانبخشی خاتیز
وب سایت :
ایمیل : korkbl@yahoo.com
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93 75 200 44 66 +93 20 250 26 62
شغل اضلی : KOR یک سازمان شناخته شده در زمینه درمان اعتیاد، اچ آی وی / ایدز، آموزش / ظرفیت است
محصولات و خدمات: ,,,

 آریا مدیکا logo آریا مدیکا
وب سایت :
ایمیل : info@ariamedica.com
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93 728 606 064
شغل اضلی : واردات و توزیع تجهیزات پزشکی و داروها از قبیل تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی پزشکی، هدایت می شود
رای و نظر : 1
مشتریان خوشحال : 80,0 %

محصولات و خدمات: ,,,

 بیمارستان سردار محمد داوود خان logo بیمارستان سردار محمد داوود خان
وب سایت :
ایمیل : info@darkol.co
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93 78 820 0419
شغل اضلی : در سال تأسیس 1973شده بیمارستان نظامی ملی سردار محمد داوود خان، که اغلب به عنوان بیمارستان نظامی داوود خان یا بیمارستان ملی نظامی شناخته می شو
رای و نظر : 1
مشتریان خوشحال : 80,0 %

محصولات و خدمات: ,,,

 آبشار فارما logo آبشار فارما
وب سایت :
ایمیل : info@darkol.co
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : +93202410121
شغل اضلی : آبشار فارما در سال 2008 در افغانستان تأسیس شده و در همان سال ثبت نام شد
رای و نظر : 1
مشتریان خوشحال : 80,0 %

محصولات و خدمات: ,,,

 کلینک تشخیصیه المان logo کلینک تشخیصیه المان
وب سایت :
ایمیل : info@medical-kabul.com
آدرس : -
نمبر : +93 (0)706 060141 +93 (0)706 060142 +93 (0)706 060145/6/7
شغل اضلی : مرکز تشخیص پزشکی آلمان به منظور ارائه تشخیص و مراقبت های پزشکی به بیماران
محصولات و خدمات: ,,,

 شفاخانه بین المللی مولانا logo شفاخانه بین المللی مولانا
وب سایت :
ایمیل : info@mawlanaih.com admin@mawl
آدرس : چهار راهی کفایت، مزارشریف، افغانستان
نمبر : +93793305020 +93728494949 +93728484848 0728474747 +93728464646
شغل اضلی : شفاخانه بین المللی مولانا بزرگترین شفاخانه جراحی و ارتپیدی در افغانستان
محصولات و خدمات: ,,,

 افغان فرما logo افغان فرما
وب سایت :
ایمیل : info@afghanpharma.af
آدرس : کابل، افغانستان
نمبر : 0093 40 22 66 72
شغل اضلی : یک نام پیشرو در بخش سلامت و طبابت  افغانستان است
رای و نظر : 4
مشتریان خوشحال : 75,0 %

محصولات و خدمات: ,,,

افراد در بهداشت و پزشکی

محصولات

جلغوزه

افغانستان جلغوزه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 100,000,000 دلار آمریکا

انگور

افغانستان انگور را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,038,271 دلار آمریکا

جواری

افغانستان جواری را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 107,002 دلار آمریکا

انجیر

افغانستان انجیر را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,714 دلار آمریکا

کشمش آبجوش

افغانستان کشمش آبجوش را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,829,684 دلار آمریکا

زردالو خشک

افغانستان زردالو خشک را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,119,860 دلار آمریکا

شیرین بویه

افغانستان شیرین بویه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,237,612 دلار آمریکا

زیره

افغانستان زیره را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,255,963 دلار آمریکا

آلو بُخارا

افغانستان آلو بُخارا را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,281,226 دلار آمریکا

چهارمغز

افغانستان چهارمغز را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,295,384 دلار آمریکاده محصول که بیشتر بازدید شده